A. MAKLUMAT PEMBERI IDEA

Ruangan * wajib diisi.


B. BUTIRAN IDEA


C. KEBENARAN MENGGUNAKAN IDEA

Pihak UPI boleh menggunakan maklumat untuk tujuan pembangunan dan pengkomersilan idea.